This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Xây dưng đường dây hạ áp ngang qua phần đất ở

  • 1 Answer
  • 174 Views

Anh trai tôi có một mảnh đất thổ cư từ năm 2000 nhưng bỏ trống không sử dụng tới. Năm 2017, cơ quan chức năng có xây dựng đường dây hạ áp ngang qua phần đất này. Hiện tại, anh tôi có nhu cầu xây một căn nhà thì vướng phải trụ điện nằm trên đất nên không thực hiện được. Anh tôi đã có trao đổi với bên phía điện lực yêu cầu họ di dời thì họ từ chối. Xin hỏi Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành, điều họ nói có đúng không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc cơ quan truyền tải điện xây đường dây hạ áp ngang qua mảnh đất của anh trai quý khách là không hợp pháp. Bởi lẽ, quyền sử dụng đất của anh trai quý khách không chỉ được tính dưới mặt đất mà còn được xác định cả dưới lòng đất và không gian bên trên theo chiều thẳng đứng. Cụ thể, Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Do đó, trong trường hợp này, anh trai quý khách hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan truyền tải điện di dời đường dây ra vị trí khác để đảm bảo cho việc xây dựng công trình hợp pháp trên đất của mình. Trường hợp họ vẫn muốn để nguyên vị trí thì họ phải thương lượng với anh trai quý khách một cách hợp lý. Theo đó, Khoản 1 Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện quy định, việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện một lần đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không (“Nghị định 14/2014/NĐ-CP”) như sau:

  • Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;
  • Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;
  • Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;
  • Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.