This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai – Bán tài sản gắn liền với đất

  • 1 Answer
  • 263 Views

Tháng 08/2012, gia đình tôi được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm. Chúng tôi có xây dựng hệ thống chuồng trại để chăn nuôi trên diện tích này. Tuy nhiên, hiện nay do việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn, chúng tôi có thể bán công trình xây dựng này được không? Và chúng tôi phải thực hiện những thủ tục gì?

Answer 1

Vấn đề bán tài sản trên đất thuê hằng năm

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, quý khách thuộc trường hợp người sử dụng đất trả tiền thuê hằng năm, do đó quý khách có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến tài sản trên đất, nhưng không được quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất như người sử dụng đất trả tiền thuê đất một lần.

[Điểm c Khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai 2013]

Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

…       

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

…”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì quý khách được phép bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê cho tổ chức, cá nhân khác; người mua tài sản sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định từ trước.

Điều kiện mua bán tài sản trên đất

Theo quy định tại Điều 189 Luật Đất đai 2013, để thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hằng năm, quý khách (bên bán tài sản) và bên mua tài sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

Bên bán tài sản và tài sản dùng để bán phải đảm bảo:

  • Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  • Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

Bên mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

  • Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
  • Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
  • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.