This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai – Chuyển mục đích sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 225 Views

Ba mẹ tôi có cho tôi một mảnh đất, thửa đất này đươc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2001 với mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm, và thời hạn sử dụng đất đến năm 2016. Hiện nay, tôi có dự định sẽ xây dựng nhà để ở trên diện tích đất này, cho tôi hỏi nếu hết thời hạn sử dụng đất thì tôi có thể tiếp tục sử dụng được không và phải thực hiện những thủ tục nào?

Answer 1

Chuyển mục đích sử dụng đất

Trong vụ việc này, thửa đất của quý khách nhận chuyển nhượng là đất trồng cây hằng năm, do đó quý khách không thể xây dựng nhà để ở nếu chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Quý khách phải xin chuyển mục đích sử dụng đất và được phép của cơ quan có thẩm quyền (cụ thể trong trường hợp của quý khách là UNBD huyện) cho phép trên cơ sở phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt.

[Điều 170 Luật Đất đai 2013]

“Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

…”

[Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013]

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

…”

Như vậy, để đảm bảo sử dụng lâu dài khi mục đích của quý khách là sử dụng đất làm nhà ở, sau khi nhận chuyển nhượng, quý khách nên thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng đất

Khi quý khách nhận chuyển nhượng thửa đất trên, thời hạn sử dụng đất sẽ được tính là thời hạn sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

“Điều 128. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

…”

Sau khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, quý khách được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định và không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

[Khoản 2, Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai]

Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Tuy nhiên, nếu gia đình quý khách có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định, cụ thể có các bước sau:

(i) Quý khách nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

(ii) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai; và

(iii) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.