This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 15, 2017

Luật Đất đai – Giao đất không thu tiền sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 171 Views

Gia đình tôi được chứng nhận là gia đình chính sách, thuộc diện người có công với cách mạng. Hiện tại, gia đình tôi có nhu cầu xin cấp đất ở. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này, gia đình tôi có được giao đất ở không thu tiền sử dụng đất không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, gia đình quý khách không có quyền được giao đất ở không thu tiền sử dụng đất. Bởi lẽ, Điều 54 Luật Đất đai 2013 có quy định:

Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;

2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này;

3. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

4. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 159 của Luật này.”

Theo đó, với quy định trên, không có trường hợp nào quy định về giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất ở của hộ gia đình, cụ thể là gia đình chính sách. Do đó, gia đình quý khách không có quyền được giao đất ở không thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, gia đình quý khách có quyền được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013:

Điều 55. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.”

Bên cạnh đó, vì gia đình quý khách được chứng nhận là gia đình chính sách, thuộc diện người có công với cách mạng nên gia đình quý khách có thể được miễn, giảm tiền sử dụng đất ở căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai 2013. Cụ thể:

Điều 110. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.