Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai – Tách thửa

  • 1 Answer
  • 308 Views

Mẹ tôi có một mảnh đất ở 200m2 tại một quận trung tâm TP.HCM. Hiện nay, mẹ tôi mong muốn tách cho hai anh em tôi mỗi người 100m2 trong tổng số 200m2 đất này. Xin hỏi luật sư, mẹ tôi có được tiến hành tách thửa hay không? Nếu có thì hồ sơ tách thửa đất cần chuẩn bị những gì?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, đó là mẹ quý khách có được tiến hành thủ tục tách thửa hay không. Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, mảnh đất mà mẹ quý khách đang sở hữu là đất ở tại đô thị. Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai 2013 quy định:

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Như vậy, để biết được diện tích đất tối thiểu được tách thửa trong trường hợp này, quý khách cần căn cứ vào quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể ờ đây là Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp này, chúng tôi chưa rõ mảnh đất này chính xác ở vị trí nào của TP.HCM nên chưa thể đưa ra con số chính xác về diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho quý khách.

Về hồ sơ tách thửa, Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính như sau:

“11. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp”.

Trong đó, Mẫu số 11/DK đã được đính kèm với Thông tư số 24/2014/TT–BTNMT. Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ như trên, quý khách nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành những công việc như luật định để hoàn thành thủ tục tách thửa cho quý khách.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.