This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Tách thừa khi đất đã bị quy hoạch

  • 1 Answer
  • 154 Views

Bác tôi có mảnh đất 500m2 tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 2013, mảnh đất này đã được ghi trong công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải thu hồi để thực hiện dự án xây dựng chợ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, dự án này vẫn chưa triển khai thực hiện, đồng thời cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng chưa ra quyết định thu hồi đất và cũng không có thông báo về việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi này. Hôm qua, bác tôi đến Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục tách thửa với mục đích chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất cho anh Hùng thì bị từ chối vì cán bộ tiếp nhận cho rằng, mảnh đất này thuộc dự án quy hoạch. Xin hỏi Luật sư việc cán bộ tiếp nhận từ chối với lý do trên có hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc cán bộ tiếp nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai từ chối làm thủ tục tách thửa cho bác quý khách với lý do mảnh đất thuộc dự án quy hoạch là không có cơ sở. Bởi lẽ, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

…”

Với quy định trên, có thể thấy rằng, kể từ thời điểm mảnh đất của bác quý khách được ghi trong công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải thu hồi để thực hiện dự án xây dựng chợ (năm 2013) cho đến hiện nay đã vượt quá 03 năm nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa triển khai thực hiện, chưa ra quyết định thu hồi đất cũng như không có thông báo về việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi này. Do đó, lý do mà cán bộ tiếp nhận đưa ra là không có cơ sở. Điều này có nghĩa là, quyền của người sử dụng đất trong trường hợp này vẫn không thay đổi, bác quý khách vẫn sẽ được phép tách thửa để chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất cho anh Hùng theo quy định của pháp luật đất đai.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.