This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư

  • 1 Answer
  • 908 Views

Tôi đang đầu tư vào một dự án xây dựng khu chung cư ở TPHCM. Tôi xin hỏi Luật sư nếu trong tương lai Nhà nước thu hồi khu chung cư này thì quyền lợi của tôi có được đảm bảo không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách (i) là công dân Việt Nam; và (ii) đang đầu tư vào một dự án xây dựng khu chung cư tại TPHCM nên quý khách được xác định là nhà đầu tư trong nước căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật Đầu tư 2014, đó là “Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Do đó, quyền và nghĩa vụ của quý khách sẽ được căn cứ và giải quyết theo các quy định về pháp luật đầu tư.

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư 2014, tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của quý khách [quyền sở hữu khu chung cư theo tỷ lệ vốn đầu tư] sẽ không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính; đồng thời, quý khách sẽ được thanh toán, bồi thường trong một số trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản [vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai], cụ thể:

Điều 9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Trong đó, căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008, trưng mua tài sản là “việc Nhà nước mua tài sản của tổ chức (không bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân), cá nhân, hộ gia đình thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia” [Khoản 1 Điều 2]; trưng dụng tài sản là“việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia” [Khoản 2 Điều 2]. Người có tài sản trưng mua, trưng dụng “được thanh toán tiền trưng mua tài sản; được hoàn trả tài sản trưng dụng và bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng tài sản gây ra” căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008.

Như vậy, quyền lợi của quý khách hoàn toàn được đảm bảo trong trường hợp Nhà nước lấy khu chung cư mà quý khách đang đầu tư xây dựng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.