This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Đưa người lao động đi thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài

  • 1 Answer
  • 157 Views

Công ty tôi có một dự án đầu tư sản xuất rau giống công nghệ cao ở Singapore. Hiện tại công ty tôi có dự định sẽ ký hợp đồng và đưa một số người lao động đi thực hiện dự án này. Tôi xin hỏi luật sư công ty chúng tôi có thể làm việc này không?

Answer 1

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư khi đưa người lao động đi thực hiện dự án đầu tư nước ngoài

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty có thể đưa người lao động đi thực hiện dự án đầu tư ở Singapore nhưng phải đáp ứng các điều kiện luật định, đồng thời phải chịu trách nhiệm cho các vấn đề phát sinh từ việc này.

Theo thông tin mà quý công ty cung cấp, hoạt động đầu tư cho dự án sản xuất rau giống công nghệ cao ở Singapore của quý công ty là hoạt động đầu tư ra nước ngoài, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài (“Nghị định 83/2015/NĐ-CP”). Cụ thể, “đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó”.

Điều 22 Nghị định 83/2015/NĐ-CP có quy định về quyền và nghĩa vụ của quý công ty (nhà đầu tư) trong trường hợp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại dự án đầu tư ở nước ngoài:

1. Nhà đầu tư được tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc cho dự án đầu tư của mình ở nước ngoài theo quy định của pháp luật lao động của Việt Nam và của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.

2. Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc đưa lao động Việt Nam làm việc cho dự án đầu tư tại nước ngoài; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam ở nước ngoài; chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc đưa lao động Việt Nam làm việc cho dự án đầu tư tại nước ngoài và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Thủ tục đưa người lao động đi thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006, quý công ty cần gửi (i) báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Singapore) kèm theo (ii) bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài, và (iii) danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây:

  • Phương án sử dụng và quản lý người lao động, trong đó nêu rõ số lượng người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động.
  • Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét và trả lời bằng văn bản cho quý công ty, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.