This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Giãn tiến độ đầu tư

  • 1 Answer
  • 253 Views

Công ty tôi là nhà đầu tư của Mỹ, chuyên đầu tư các dự án trong lĩnh vực bất động sản. Gần đây vì lãi suất cũng như giá vật liệu tăng cao, nếu tiếp tục triển khai một số dự án thì phát sinh nhiều khoản lỗ. Do vậy, chúng tôi quyết định giãn tiến độ một số dự án để vừa đảm bảo chất lượng công trình đúng cam kết, vừa đảm bảo lợi nhuận cho công ty mình. Xin hỏi theo quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi cần tiến hành những thủ tục nào để giãn tiến độ đầu tư?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, khi giãn tiến độ đầu tư, trước tiên quý công ty phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Bởi lẽ, quý công ty là nhà đầu tư nước ngoài [Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2014] nên quý công ty thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư [Điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư 2014và theo Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2014 quy định:

Điều 46. Giãn tiến độ đầu tư

1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

...”

Về nội dung văn bản đề xuất, theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư 2014, quý công ty phải đảm bảo các nội dung như sau:

a) Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

b) Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

c) Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

d) Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

Mặt khác, quý công ty cũng cần lưu ý rằng, tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư [Khoản 3, 4 Điều 46 Luật Đầu tư 2014].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.