This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Hạn mức vốn đầu tư chuyển ra nước ngoài

  • 1 Answer
  • 239 Views

Công ty chúng tôi là một công ty cổ phần trong nước. Hiện nay, chúng tôi dự định sẽ chuyển một phần vốn để nghiên cứu thị trường nhằm mục tiêu đầu tư cho dự án công nghệ bán dẫn ở Ấn Độ. Tôi xin hỏi luật sư hạn mức tối đa mà công ty chúng tôi được chuyển vốn cho việc này là bao nhiêu?

Answer 1

Theo thông tin mà quý công ty cung cấp, hoạt động đầu tư cho dự án công nghệ bán dẫn ở Ấn Độ của quý công ty là hoạt động đầu tư ra nước ngoài căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài (“Nghị định 83/2015/NĐ-CP”). Cụ thể,“đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó”.

Mục đích quý công ty chuyển ngoại tệ ra nước ngoài (Ấn Độ) là nghiên cứu thị trường để đầu tư cho dự án công nghệ bán dẫn trên; do đó, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 4 Nghị định 83/2015/NĐ-CP, quý công ty được quyền chuyển ngoại tệ trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, hạn mức chuyển ngoại tệ (i) không vượt quá 5% tổng số vốn đầu tư và (ii) không quá 300.000 đô la Mỹ, phần vốn này được tính vào tổng số vốn đầu tư vào dự án. Cụ thể:

Điều 19. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

2. Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ, hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư, bao gồm:

a) Nghiên cứu thị trường và cơ hội đầu tư;

4. Hạn mức chuyển ngoại tệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này không vượt quá 5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài và không quá 300.000 đô la Mỹ, được tính vào tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.