This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư

  • 1 Answer
  • 238 Views

Công ty tôi dự định đầu tư vào một dự án xây dựng khu vui chơi cho trẻ em. Tôi không rõ lắm về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Tôi xin hỏi luật sư, nếu hết thời hạn cho phép mà công ty tôi vẫn tiến hành hoạt động dự án đầu tư này thì có bị xử lý gì không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, quý công ty (nhà đầu tư) phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Nếu không thực hiện, quý công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

Điều 43 Luật Đầu tư 2014 có quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, cụ thể:

Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.”

Vì thông tin quý công ty cung cấp chưa rõ nên thời hạn hoạt động của dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em của quý công ty là:

  • không quá 70 năm nếu dự án đầu tư trong khu kinh tế; hoặc
  • không quá 50 năm nếu dự án đầu tư ngoài khu kinh tế; nếu dự án đầu tư được thực hiện tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn đầu tư, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2014, dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi trẻ em của công ty quý khách sẽ bị chấm dứt hoạt động. Theo đó, nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động [Khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư 2014]. Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo thủ tục sau:

Điều 41. Điều kiện, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.

2. Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo thủ tục sau:

b) Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư, nhà đầu tư thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

…”

Trong trường hợp quý công ty không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, quý công ty sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (“Nghị định 50/2016/NĐ-CP”). Cụ thể:

Điều 13.Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

….

đ) Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.