This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 15, 2017

Luật Đầu tư - Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập bệnh viện

  • 1 Answer
  • 382 Views

Bạn của tôi (anh B) là người có quốc tịch Pháp. Sắp tới, bạn tôi sang Việt Nam sinh sống và có ý định đầu tư thành lập một bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, bạn tôi có thể thành lập bệnh viện được không?

Answer 1

Nhà đầu tư nước ngoài

Trong trường hợp này, vấn đề pháp lý đầu tiên cần xác định đó là bạn quý khách có là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật đầu tư hay không. Để trả lời câu hỏi này, Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, vì bạn quý khách là cá nhân có quốc tịch nước ngoài (Pháp) mong muốn thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên trong trường hợp này, bạn quý khách được xem là một nhà đầu tư nước ngoài.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, người bạn quý khách có thể thực hiện việc đầu tư thành lập một bệnh viện. Bởi lẽ, hiện nay, theo Mục 8 Phần II của Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO (Dịch vụ y tế và xã hội) thì nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ thông qua (i) thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài, (ii) thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam, hoặc (iii) hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tuy nhiên, bạn của quý khách cần lưu ý rằng vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh viện tại Việt Nam là 20 triệu đô la Mỹ, bệnh xá đa khoa (policlinic) là 2 triệu đô la Mỹ, và cơ sở điều trị chuyên khoa là 200 nghìn đô la Mỹ.

Như vậy, trong trường hợp này, ông B có thể thành lập một bệnh viện ở Việt Nam với điều kiện (i) vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh viện là 20 triệu đô la Mỹ và (ii) đáp ứng các điều kiện hoạt động được quy định tại Điều 42 và Điều 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009. Cụ thể:

Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

2. Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Trong đó,

  • Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
  • Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.