This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Tạm ngừng dự án đầu tư

  • 1 Answer
  • 213 Views

Công ty tôi (toàn bộ vốn trong nước) được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất rau sạch xuất khẩu. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, bão lớn dẫn đến toàn bộ hệ thống điện trong nhà kính bị tê liệt, lượng rau sạch không đảm bảo được yêu cầu. Tôi xin hỏi Luật sư công ty chúng tôi có thể xin tạm ngừng dự án đầu tư này để sửa chữa và nâng cấp hệ thống điện không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quý công ty được quyền tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư sản xuất rau sạch xuất khẩu nêu trên nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư; đồng thời, vì việc tạm ngừng này xảy ra do sự kiện bất khả kháng là bão lớn nên trong thời gian tạm ngừng hoạt động của dự án, quý công ty sẽ được miễn tiền thuê đất.

Trước tiên, dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, quý công ty (i) là doanh nghiệp có toàn bộ vốn trong nước và (ii) đang thực hiện dư án đầu tư sản xuất rau sạch xuất khẩu; do đó, quý công ty được xác định là nhà đầu tư trong nước căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật Đầu tư 2014, đó là “Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư 2014 có quy định về việc tạm ngừng dự án đầu tư do sự kiện bất khả kháng gây ra như sau:

“Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.”

Theo đó, bão lớn được xác định là sự kiện bất khả kháng căn cứ theo quy định tại Đoạn 2 Khoản 1 Điều 161 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

“Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.”

Như vậy, quý công ty cần chuẩn bị hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư theo Mẫu I.10 Phụ lục I Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (“Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT”). Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận, quý công ty đến cơ quan đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.