This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Vốn sở hữu trong hợp đồng hợp tác công - tư

  • 1 Answer
  • 298 Views

Công ty tôi là một công ty xây dựng trong nước. Sắp tới, công ty tôi dự định hợp tác với nhà nước để đầu tư xây dựng một tuyến đường cao tốc tại địa phương. Hiện tại chúng tôi không rõ lắm về nguồn vốn phải góp vào dự án của công ty tôi và phía nhà nước. Tôi xin hỏi luật sư nếu đầu tư theo hình thức này thì công ty tôi phải sở hữu ít nhất bao nhiêu phần tổng vốn?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý công ty (i) là công ty trong nước; và (ii) chuẩn bị đầu tư vào dự án xây dựng đường cao tốc tại địa phương nên quý khách được xác định là nhà đầu tư trong nước căn cứ theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Luật Đầu tư 2014, đó là “Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, hình thức đầu tư cho dự án trên của quý công ty là hình thức đối tác công tư (hợp đồng PPP). Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư 2014, cụ thể:

“1. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

2. Chính phủ quy định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (“Nghị định 15/2015/NĐ-CP”), tỷ lệ vốn chủ sở hữu của quý công ty không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu được xác định theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

a) Đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 15% của phần vốn này;

b) Đối với phần vốn trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10% của phần vốn này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.