This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Xử phạt vi phạm hành chính khi không chuyển vốn và tài sản về nước khi kết thúc dự án đầu tư ở nước ngoài

  • 1 Answer
  • 126 Views

Công ty tôi vừa kết thúc một dự án đầu tư sản xuất thép ở Myanmar. Sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý dự án, công ty tôi vẫn còn một số khoản thu. Tôi xin hỏi Luật sư công ty tôi có được tiếp tục sử dụng số vốn này cho một dự án đầu tư khác ở Đài Loan không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, sau khi kết thúc dự án đầu tư sản xuất thép ở Myanmar và hoàn tất thủ tục thanh lý dự án, quý công ty chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư trên, căn cứ theo quy định tại Điều 24 Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể:

Điều 24. Thanh lý dự án đầu tư ra nước ngoài

1. Ngay sau khi kết thúc dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.

2. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư liên quan đến kết thúc việc thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.

3. Trường hợp có nhu cầu kéo dài thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, chậm nhất trước ngày hết hạn nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định. Việc gia hạn được thực hiện không quá một lần và không quá 06 tháng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời nhà đầu tư về việc gia hạn thời hạn chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.

4. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hoàn tất việc thanh lý dự án đầu tư tại nước ngoài và chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.”

Theo đó, thời hạn để quý công ty chuyển toàn bộ khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư là sáu (06) tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Myanmar (nước tiếp nhận đầu tư). Việc gia hạn đối với thời hạn trên được thực hiện không quá một (01) lần, và không quá sáu (06) tháng.

Trong trường hợp quý công ty không chuyển các khoản thu này về nước, quá thời hạn quy định, quý công ty sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

Điều 15. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

c) Không chuyển vốn và tài sản hợp pháp về nước khi kết thúc dự án.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.