This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Media Law
Asked May 17, 2017

Luật Điện ảnh - Bảo vệ bản quyền phim nước ngoài tại Việt Nam

  • 1 Answer
  • 501 Views

Tôi là một nhà đầu tư Việt Nam chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phim nước ngoài về Việt Nam. Những năm gần đây, tôi theo dõi thấy ngày càng có nhiều hành vi xâm phạm bản quyền các bộ phim gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh không chỉ của riêng tôi mà còn của các nhà đầu tư khác trong cùng lĩnh vực. Có trường hợp mặc dù phim đang chiếu ngoài rạp nhưng trên một số web mạng đã có toàn bộ nội dung phim. Xin hỏi Luật sư, chúng tôi cần làm gì để bảo vệ bản quyền phim nước ngoài một cách tối đa?

Answer 1

Để có thể bảo vệ bản quyền phim nước ngoài khi nhập khẩu về Việt Nam, quý công ty cần thực hiện một số các biện pháp sau đây:

(i) Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Điện ảnh do Văn phòng Quốc hội ban hành thì phim là một loại tác phẩm điện ảnh. Theo đó, Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định, quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Điều này có nghĩa là, theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với một tác phẩm điện ảnh không phải là một thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, để đảm bảo tối đa bản quyền tác phẩm, đề phòng các hành vi xâm phạm cũng như giành lợi thế nếu chẳng may xảy ra tranh chấp, quý công ty nên nộp đơn đăng đến Cục Bản quyền tác giả để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định tại Điều 49 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013.

(ii) Áp dụng những biện pháp công nghệ để ngăn ngừa hành vi xâm phạm

Trong nội dung phim, quý công ty nên thể hiện thông tin về bản quyền tác phẩm, khẳng định quý công ty là chủ sở hữu duy nhất bản quyền tác giả và do đó, mọi hoạt động sao chép, phát hành, phổ biến…bộ phim dưới mọi hình thức mà chưa được sự đồng ý của quý công ty đều bị coi là xâm phạm bản quyền theo quy định tại Điều 28 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013. Ngoài ra, quý công ty cũng cần sử dụng các biện pháp công nghệ để đánh dấu, nhận diện và phân biệt những bộ phim gốc thuộc quyền sở hữu của mình. Các biện pháp công nghệ có thể giúp quý công ty tiếp cận và phát hiện ra chính xác chủ thể có hành vi vi phạm.

(iii) Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi có hành vi xâm phạm bản quyền phim

Qúy công ty nên yêu cầu các tổ chức, cá nhân cam kết không thực hiện hành vi xâm phạm bản quyền phim cũng như có trách nhiệm thông báo kịp thời nếu phạt hiện hành vi vi phạm. Một khi hành vi vi phạm xảy ra, quý công ty cần xác định cụ thể các thiệt hại xảy ra với quý công ty để có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải (i) chấm dứt ngay lập tức, (ii) xin lỗi, cải chính công khai, và (iii) bồi thường thiệt hại. Nếu họ không thực hiện, quý công ty có quyền khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định tại Điều 198 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật điện ảnh do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Điện ảnh 2006; và
  • Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006; và
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.