This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Công ty mẹ, Công ty con

  • 1 Answer
  • 169 Views

Công ty tôi và công ty A, công ty B đều là những công ty con của công ty mẹ (công ty Thanh Hải) chiếm 80% vốn điều lệ. Thời gian sắp tới chúng tôi cùng có ý định góp vốn thành lập doanh nghiệp. Một số người nói rằng việc làm này là không hợp pháp. Xin hỏi Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành, liệu chúng tôi có thể làm vậy hay không?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ công ty mẹ và công ty con là gì? Để trả lời câu hỏi này, Khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó; hoặc

(ii) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó; hoặc

(iii) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Như vậy, với quy định trên, bởi vì công ty Thanh Hải chiếm tổng cộng 80% vốn điều lệ nên công ty Thanh Hải đúng là công ty mẹ của quý công ty, công ty A và công ty B.

Dựa theo thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa thể khẳng định ngay là quý công ty và công ty A, công ty B có thể cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không. Bởi lẽ, Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014”.

Trong trường hợp này, chúng tôi chưa rõ thông tin công ty Thanh Hải có sở hữu vốn nhà nước hay không và nếu có thì tỷ lệ cụ thể là bao nhiêu. Nếu như công ty Thanh Hải sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước thì việc cả 03 quý công ty mong muốn góp vốn thành lập doanh nghiệp là không hợp pháp. Ngược lại nếu công ty Thanh Hải không thuộc trường hợp này thì quý công ty hoàn toàn có thể cùng các công ty kia góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.