This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 15, 2017

Luật Doanh nghiệp - Đăng ký kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử

  • 1 Answer
  • 590 Views

Tôi đang kinh doanh mặt hàng “thuốc lá điện tử” qua mạng. Tôi có mong muốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh mặt hàng này. Tôi muốn hỏi luật sư là đăng ký kinh doanh đối với mặt hàng này có bị cấm không? Nếu là kinh doanh có điều kiện thì các điều kiện đó là gì? Giả sử không xin được giấy phép kinh doanh mặt hàng này, tôicó thể đăng ký kinh doanh “thuốc lá điện tử” dưới hình thức là mặt hàng điện tử, giống như sạc dự phòng của điện thoại không?

Answer 1

Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử; tuy nhiên, thuốc lá điện tử là những thiết bị chạy bằng pin và tinh dầu thuốc lá điện tử có thể được sử dụng thay thế thuốc lá thông thường nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng; đồng thời, Công văn số 2091/TCHQ-GSQL năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu thuốc lá điếu điện tử có quy định “việc nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu”. Do đó, về mặt bản chất, thuốc lá điện tử được xem là một loại thuốc lá.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá điện tử và điều kiện kinh doanh thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử không thuộc các trường hợp ngành, nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư 2014, bao gồm:

(a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;

(b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;

(c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;

(d) Kinh doanh mại dâm;

(đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

(e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Do đó, quý khách có quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này nếu không thuộc các trường hợp cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, bao gồm:

(a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

(b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

(c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

(d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

(đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

(e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, kinh doanh thuốc lá, cụ thể là thuốc lá điện tử là lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện; vì vậy, để được chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng này, quý khách phải đáp ứng các điều kiện luật định về cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá. Do thông tin quý khách cung cấp chưa rõ ràng, căn cứ theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (“Nghị định số 67/2013/NĐ-CP”), chúng tôi xin chia thành ba (03) trường hợp để tư vấn như sau:

  • Trường hợp 1: Quý khách phân phối sản phẩm thuốc lá điện tử [Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP]

Theo đó, điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá điện tử bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

c) Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh phải có tối thiểu từ 02 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá trở lên);

d) Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá;

đ) Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 100 m2 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 02 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

g) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 02 tỷ Việt Nam đồng trở lên);

h) Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; và

i) Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  • Trường hợp 2: Quý khách bán buôn sản phẩm thuốc lá điện tử [Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP]

Theo đó, điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá điện tử bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

c) Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

d) Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá;

đ) Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

g) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt Nam đồng trở lên);

h) Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; và

i) Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  • Trường hợp 3: Quý khách bán lẻ sản phẩm thuốc lá điện tử [Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP]

Theo đó, điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá điện tử bao gồm:

a) Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

c) Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;

đ) Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá; và

đ) Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử không có Giấy phép kinh doanh

Như đã phân tích ở trên, thuốc lá điện tử về mặt bản chất vẫn là một loại thuốc lá, không phải là mặt hàng điện tử vì khác nhau về mục đích sử dụng; do đó, đây là mặt hàng hạn chế kinh doanh căn cứ theo Mục 6 Phụ lục II Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ). Vì vậy, nếu quý khách đăng ký kinh doanh thuốc lá điện tử trên danh nghĩa mặt hàng điện tử như sạc dự phòng điện thoại (là mặt hàng kinh doanh không có điều kiện) thì hành vi của quý khách có thể được xem là hành vi kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh (thuốc lá điện tử) mà không có Giấy phép kinh doanh theo quy định; hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số124/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (“Nghị định số124/2015/NĐ-CP”):

Điều 7. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép kinh doanh

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh mà không có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.