This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Quyền của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn

  • 1 Answer
  • 229 Views

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm. Công ty có bốn thành viên là ông M (là chủ tịch Hội đồng thành viên công ty), ông N, ông E và tôi. Phần vốn góp của các thành viên lần lượt như sau: 91%, 4%, 3%, 2%. Tháng 2/2015, tôi và ông E có dự định gửi văn bản yêu cầu chủ tịch hội đồng thành viên triệu tập họp hội đồng thành viên để giải quyết một số vấn đề liên quan đến hoạt động công ty. Liệu tôi và ông E có thể thực hiện được quyền của mình không thưa luật sư, khi Điều lệ công ty tôi quy định không khác với Luật Doanh nghiệp 2014.

Answer 1

Trong vụ việc này, quý khách và ông E là những thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long, nên có các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của công ty. Công ty Thăng Long có M là thành viên chiếm đến 91% vốn điều lệ của công ty. Do đó, nhằm bảo vệ quyền lợi của những thành viên “nhỏ” trong công ty, theo Khoản 8 và 9 Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014, nhóm thành viên còn lại trong công ty sẽ có thêm các quyền sau:

(i) yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

(ii) kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

(iii) kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;

(iv) yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Quý khách cần lưu ý rằng, các quyền này dành cho nhóm thành viên còn lại trong công ty, trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn có một thành viên sỡ hữu trên 90% vốn điều lệ. Trong trường hợp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long của quý khách có ông M sỡ hữu đến 91% vốn điều lệ của công ty. Như vậy, để có thể yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên, quý khách phải liên kết cùng ông E và ông N thực hiện quyền này của mình.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.