This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 15, 2017

Luật Doanh nghiệp - Chủ doanh nghiệp tư nhân có góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn

  • 1 Answer
  • 275 Views

Tôi hiện là chủ của một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ. Hiện nay, tôi nhận thấy công ty trách nhiệm hữu hạn A cũng đang kinh doanh mặt hàng này và thu được khá nhiều lợi nhuận. Tôi xin hỏi luật sư tôi có được phép góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn A không?

Answer 1

Vì thông tin quý khách cung cấp chưa rõ nên chúng tôi xin được chia thành hai (02) trường hợp để tư vấn:

  • Trường hợp 1: Quý khách (Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân) góp vốn vào công ty A với tư cách của doanh nghiệp tư nhân

Trong trường hợp này, theo quy định pháp luật hiện hành, quý khách không được quyền góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn A, nếu vi phạm quý khách có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.

Cụ thể, Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.”

Theo đó, hành vi góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn của doanh nghiệp tư nhân là trái với quy định tại Khoản 4 Điều 183 Luật Doanh nghiệp nêu trên, hành vi này có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

Điều 38.Vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

…”

  • Trường hợp 2: Quý khách (Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân) góp vốn vào công ty A với tư cách là nhà đầu tư

Trong trường hợp này, quý khách (i) là công dân Việt Nam; (ii) thực hiện đầu tư góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn A nên quý khách được xác định là nhà đầu tư trong nước căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Luật Đầu tư 2014. Đó là, “Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Đầu tư 2014, quý khách có quyền góp vốn vào công ty A [“Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế”].

Như vậy, nếu quý khách góp vốn vào công ty A với tư cách nhà đầu tư trong nước, không liên quan đến tư cách của doanh nghiệp tư nhân mà quý khách đang sở hữu thì quý khách hoàn toàn có thể thực hiện việc đầu tư góp vốn này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.