This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chết

  • 1 Answer
  • 487 Views

Chồng tôi là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên A chuyên kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Tháng trước, chồng tôi gặp tai nạn giao thông và đột ngột qua đời không có di chúc. Chồng tôi không còn ai là người thân và chúng tôi cũng không có con. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này tôi có đương nhiên trở thành chủ sở hữu công ty A không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có thể trở thành chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn A, nhưng phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty.

Thừa kế theo pháp luật

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, (i) chồng quý khách qua đời không có di chúc; và (ii) chồng quý khách không còn ai là người thân, chỉ có quý khách là vợ. Vì không có di chúc nên việc giải quyết thừa kế sẽ tuân theo pháp luật; do đó, quý khách được xác định là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 675 và Điểm a Khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

            [Điểm a Khoản 1 Điều 675 Bộ luật Dân sự 2005]

Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc.”

[Điểm a Khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005]

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.”

Nghĩa vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết

Khoản 3 Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

Điều 77. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt

3. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.”

Theo đó, để trở thành chủ sở hữu hợp pháp của công ty A, quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp (“Nghị định số 78/2015/NĐ-CP”), hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty bao gồm:

(a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

(b) Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

(c) Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của chủ sở hữu mới;

(d) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 46 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.