This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Quyền khởi kiện Giám đốc của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  • 1 Answer
  • 211 Views

Tôi là thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn 5 thành viên, chuyên kinh doanh các sản phẩm chế biến từ sữa. Tháng trước, mặc dù công ty đang làm ăn thua lỗ và chưa có khả năng trả nợ cho các đối tác cũng như ngân hàng, Giám đốc công ty tôi là anh A đã ra quyết định tăng lương cho một số nhân viên là người thân của anh này. Tôi đã khiếu nại nhưng anh A vẫn không thay đổi quyết định. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này việc làm của anh A có đúng không và tôi có thể khởi kiện anh A để đảm bảo công bằng cho các nhân viên, thành viên công ty không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có quyền khởi kiện anh A (Giám đốc của công ty) về hành vi tăng lương khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 71 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn”. Do đó, hành vi ra quyết định tăng lương cho một số nhân viên khi công ty đang làm ăn thua lỗ và chưa có khả năng trả nợ cho các đối tác cũng như ngân hàng của anh A là trái với quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 72 Luật Doanh nghiệp 2014, quý khách (thành viên của công ty) có quyền khởi kiện trách nhiệm, dân sự đối với Giám đốc về hành vi trên. Cụ thể:

Điều 72. Khởi kiện người quản lý

1. Thành viên công ty tự mình, hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm, dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật này.”

Theo đó, việc khởi kiện có thể do (i) quý khách tự mình hoặc (ii) nhân danh công ty thực hiện.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.