Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp - Tăng vốn điều lệ và tiếp nhận thành viên công ty

  • 1 Answer
  • 222 Views

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng, với 02 thành viên đều là cá nhân, trong đó tôi nắm giữ 60% vốn điều lệ và bạn của tôi nắm giữ 40% vốn điều lệ. Hiện nay, công ty cổ phần A muốn góp vốn (01 tỷ đồng) vào công ty chúng tôi; theo đó, công ty chúng tôi sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ lên 02 tỷ đồng từ khoản vốn góp của công ty cổ phần A. Xin hỏi luật sư, công ty chúng tôi có thể tăng vốn điều lệ theo cách này hay không?

Answer 1

Điểm b, Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp được tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Theo đó, quý công ty có thể tiếp nhận thành viên mới và tăng vốn điều lệ từ phần vốn góp của công ty cổ phần trên. Tuy nhiên, cần lưu ý một vấn đề, pháp luật Việt Nam không cho phép công ty cổ phần sử dụng tiền mặt trong giao dịch góp vốn vào doanh nghiệp khác mà phải tuân thủ theo các hình thức luật định. Cụ thể, Khoản 1 và 2 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, quy định:

“1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.”

Ngoài ra, quý công ty cần phải gửi thông báo về việc (i) thay đổi vốn điều lệ, và (ii) tiếp nhận thành viên mới bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

Thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ

Căn cứ theo quy định Khoản 4 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014, Thông báo thay đổi vốn điều lệ phải có các nội dung chủ yếu sau:

• Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

• Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng;

• Thời điểm, lý do và hình thức tăng vốn; và

• Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo này, qúy công ty cũng cần gửi nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông báo về việc tiếp nhận thành viên mới

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc tiếp nhận thành viên mới phải có các nội dung chủ yếu sau:

• Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu quý công ty chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

• Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của thành viên mới; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn;

• Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;

• Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới; và

• Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo thông báo này, qúy công ty cũng cần gửi:

• Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

• Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty; và

• Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của thành viên là cá nhân.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.