This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Thành lập Hộ kinh doanh

  • 1 Answer
  • 163 Views

Doanh nghiệp tư nhân Long Hoa do tôi làm chủ có trụ sở tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh chuyên kinh doanh mặt hàng gia dụng. Hiện tại tôi muốn tăng quy mô và mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của mình sang ngành sản xuất rượu. Tháng 4 tới đây tôi có dự định sẽ góp vốn cùng ông Jerry (quốc tịch Hoa Kỳ) để thành lập hộ kinh doanh sản xuất rượu, cho tôi hỏi dự định của tôi có thể thực hiện được không thưa luật sư?

Answer 1

Trong vụ việc này, do nhu cầu tăng quy mô và mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Long Hoa sang ngành sản xuất rượu, nên quý khách có nhu cầu góp vốn với ông Jerry để thành lập hộ kinh doanh. Có thể nói, theo quy định của pháp luật hiện hành, dự định của quý khách là không phù hợp với quy định của pháp luật. Chúng tôi xin tư vấn trường hợp của quý khách dựa vào hai cơ sở pháp lý sau:

Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 3 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014, xuất phát từ những tính chất đặc thù của loại hình doanh nghiệp tư nhân như chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình. Đồng thời tư cách của doanh nghiệp tư nhân gắn liền và lệ thuộc tư cách của chủ doanh nghiệp. Nên pháp luật không cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là chủ hộ kinh doanh, hay thành lập hoặc tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh.[1]

[Khoản 3 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014]

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

 

[Khoản 3 Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp]

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Trong vụ việc này, quý khách đã là chủ doanh nghiệp tư nhân Long Hoa, do đó quý khách không thể thực hiện việc góp vốn để thành lập hộ kinh doanh.

Thứ hai, theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì các thành viên tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh phải là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam. Cá nhân đăng ký làm chủ hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam. Người nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam chỉ có thể lựa chọn thực hiện việc đầu tư dưới các loại hình doanh nghiệp.

[Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp]

Điều 66. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp này, đối tác sẽ cùng quý khách thực hiện việc góp vốn để thành lập hộ kinh doanh là ông Jerry, mang quốc tịch Hoa Kỳ. Do đó, việc hợp tác kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh giữa quý khách và ông Jerry là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1]  Khoản 3 Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.