Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp - Xử lý khi cổ đông không góp đủ vốn

  • 1 Answer
  • 209 Views

Công ty tôi là một công ty cổ phần chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nội thất, do 5 người đứng ra góp vốn thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 20/9/2016. Tuy nhiên hiện nay, có một người đang gặp khó khăn về tài chính và có thể sẽ không góp đủ vốn. Vậy tôi muốn hỏi luật sư nếu người này không góp đủ vốn thì sẽ xử lý như thế nào? Công ty tôi có bị phạt khi thành viên không góp đủ vốn không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014, đối với loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, các cổ đông góp đủ số vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Tuy nhiên, quý công ty cũng cần lưu ý đến Khoản 2 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014, đó là “các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp”.

Trong trường hợp của quý công ty, sau khi hết thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (20/09/2016), nếu có cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua thì:

a) Cổ đông này sẽ (i) đương nhiên không còn là cổ đông của công ty, (ii) không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần đó cho người khác, và (iii) phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 [90 ngày].

Trong trường hợp có các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 và điểm d Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới.

b) Quý công ty phải (i) đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ [bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ], và (ii) thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014.

Bên cạnh đó, quý công ty cần lưu ý đến trường hợp quý công ty không thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ để phù hợp với tình hình thực tế như quy định nêu trên thì quý công ty sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, theo như quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.