This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Bán công ty tư nhân

  • 1 Answer
  • 246 Views

Tôi là một chủ doanh nghiệp tư nhân có đăng ký kinh doanh từ năm 2013. Đến nay, do đã có tuổi, nên tôi muốn chuyển nhượng doanh nghiệp này sang cho anh A. Các Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành,

• Tôi có quyền chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân hay không?

• Tôi có phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân của tôi sau khi bán hay không?

• Thủ tục đăng ký sang tên doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Bán doanh nghiệp tư nhân

Dựa trên thông tin mà quý khách đã cung cấp, trong trường hợp này, quý khách [chủ doanh nghiệp tư nhân] có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình. Bởi lẽ:

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp tư nhân là “doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp” [Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014]. Ngoài ra, pháp luật cũng cho phép chủ doanh doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình theo quy định tại  Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể, “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.”; do đó, trong trường này, quý khách có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho anh A.

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi bán doanh nghiệp tư nhân

Trong trường hợp này, quý khách có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình, tuy nhiên về trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp thì sẽ phụ thuộc vào thỏa thuân của quý khách và người mua doanh nghiệp [anh A] căn cứ vào Khoản 2 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

  • Trường hợp 1

Nếu giữa quý khách và người mua doanh nghiệp có thỏa thuận về việc chuyển giao các nghĩa vụ pháp lý [trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp] thì nghĩa vụ pháp lý trước đó của doanh nghiệp tư nhân sẽ được chuyển giao cho người mua doanh nghiệp.

  • Trường hợp 2

Nếu như không có thỏa thuận giữa quý khách và người mua doanh nghiệp về việc chuyển giao các nghĩa vụ pháp lý phát sinh trước ngày chuyển giao thì quý khách [chủ doanh nghiệp tư nhân] vẫn phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ pháp lý đó.

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật, người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 47 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể việc đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Người mua doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh

Hồ sơ để đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;
  • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân [được quy định tại Điều 10 Nghị 78/2015/NĐ-CP] của người mua; và
  • Hợp đồng mua bán doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân.

Bước hai: khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.