Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp – Con dấu

  • 1 Answer
  • 224 Views

Công ty tôi thành lập năm 2014, có hai trụ sở ở Hà Nội và TP. HCM. Sau cuộc họp hội đồng thành viên, chúng tôi quyết định khắc thêm một con dấu để tiện cho việc ký kết các hợp đồng và thay đổi mẫu con dấu từ dấu tròn (đã được cấp khi đăng ký doanh nghiệp) thành dấu vuông. Tôi muốn hỏi làm như vậy có được không?

Answer 1

Trong trường hợp này, doanh nghiệp của quý khách có quyền khắc thêm một con dấu bởi lẽ Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp tự quyết định số lượng, hình thức và nội dung của con dấu nhưng phải đảm bảo các nội dung về tên và mã số của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm công bố công khai về con dấu doanh nghiệp.

Mặt khác, Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP cũng quy định “mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.” Đồng thời, vì doanh nghiệp của quý khách thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 nên việc thay đổi hình thức dấu tròn thành dấu vuông phải kèm theo việc nộp lại con dấu cũ (con dấu tròn đã được cấp khi đăng ký doanh nghiệp) và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu căn cứ theo Điều 15 của Nghị định này.

Như vậy, con dấu mới là con dấu vuông với mẫu thống nhất sẽ có giá trị pháp lý nếu doanh nghiệp của quý khách đã làm thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.