This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Giám đốc có thể ký hợp đồng với chính mình không?

  • 1 Answer
  • 281 Views

Tôi là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn X, công ty tôi chuyên mua bán ô tô nhập khẩu từ Mỹ. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu muốn mua 2 chiếc ô tô ở công ty của mình. Tuy nhiên, việc ký hợp đồng mua bán ô tô ở công ty đều phải do người đại diện theo pháp luật là tôi ký kết giao dịch. Các Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp của tôi, khi mua ô tô ở công ty thì tôi có được ký hợp đồng để bán xe cho chính tôi không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Trong trường hợp này, hợp đồng được giao kết giữa công ty trách nhiệm hữu hạn X [do quý khách đại diện] và quý khách [với tư cách người mua] sẽ bị vô hiệu nếu như không có sự đồng ý của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn X. Bởi lẽ, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 67 Luật Doanh nghiệp 2014 thì hợp đồng, giao dịch giữa công ty với đối tượng là giám đốc của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Nếu như Hội đồng thành viên chưa chấp nhận mà quý khách [giám đốc của công ty] đã tự ý giao kết hợp đồng với chính mình, trong trường hợp này, hợp đồng giao kết giữa công ty trách nhiệm hữu hạn X và quý khách sẽ vô hiệu do vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp 2014; đồng thời, quý khách [người ký kết hợp đồng] phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc ký kết hợp đồng không đúng theo quy định pháp luật [khoản 1, khoản 2 Điều 67 Luật Doanh nghiệp 2014] cho công ty.Cụ thể như sau:

Điều 67. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;

c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.

2. Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này hoặc gây thiệt hại cho công ty.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.