This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Giám đốc kiêm Kế toán cho một công ty

  • 1 Answer
  • 361 Views

Hiện nay, tôi dự định thành lập công ty TNHH. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí và tôi cũng có biết nghiệp vụ kế toán, nên tôi định đảm nhiệm công việc kế toán và chức danh Giám Đốc. Các Luật sư cho tôi hỏi, theo pháp luật hiện hành, tôi có thể đảm nhận hai vị trí đó được không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quý khách không thể đồng thời đảm nhiệm chức danh Giám đốc và kiêm làm kế toán trong một doanh nghiệp. Bởi lẽ:

Trong trường hợp của quý khách, quý khách muốn đảm nhiệm chức vụ giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn, tức là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Ngoài ra, căn cứ theo quy định của Khoản 7 Điều 14 Luật Kế toán 2003 về các hành vi bị nghiêm cấm có quy định như sau:

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.”

Như vậy, theo quy định tại Khoản 7 Điều 14 Luật kế toán năm 2003 thì người quản lý doanh nghiệp không được phép kiêm nhiệm chức vụ kế toán, thủ quỹ. Do vậy, trong trường hợp này, quý khách không đảm nhiệm vị trí giám đốc [người quản lý, điều hành đơn vị kế toán] và kiêm làm kế toán cho một công ty trách nhiệm hữu hạn.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.