This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Quyền bán doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mất năng lực hành vi dân sự

  • 1 Answer
  • 288 Views

Chú tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân X. Hiện nay, chú tôi đang điều trị bệnh thần kinh, tuy nhiên bệnh tình không giảm; nên gia đình đã yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố chú tôi mất năng lực hành vi dân và cử tôi làm người giám hộ. Vì vậy, công ty hiện nay không có người quản lý nên tôi muốn bán doanh nghiệp này đi. Các Luật sư cho tôi hỏi:

• Pháp luật hiện nay có cho phép bán doanh nghiệp tư nhân không?

• Nếu cho phép, trong trường hợp của chú tôi, tôi có quyền đứng ra bán doanh nghiệp đó không?

Tôi xin chân thành cảm ơn các Luật sư.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình. Tuy nhiên, do trong trường hợp của quý khách, do chú của quý khách [chủ doanh nghiệp tư nhân X] đã mất năng lực hành vi. Do đó, trong trường hợp này, quý khách [người giám hộ] sẽ được bán công ty tư nhân X nếu đáp ứng theo một số điều kiện được pháp luật quy định.

Doanh nghiệp tư nhân là “doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp[Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014]. Ngoài ra, pháp luật cũng cho phép chủ doanh doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình theo quy định tại Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể, “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.”

Dựa trên thông tin mà quý khách cung cấp, (i) chú quý khách đã được Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự và (ii) quý khách muốn bán công ty tư nhân X của chú quý khách. Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự 2005 thì mất hành vi dân sự được hiểu là: “người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình và phải được Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định theo yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan”. Do đó, việc quản lý tài sản của người bị mất năng lực hành vi dân sự đều phải do người giám hộ thực hiện theo quy định tại Điều 69 Bộ luật Dân sự 2005, cụ thể

“1. Người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình.

2. Người giám hộ được thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ. Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và các giao dịch khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.”

Dựa trên những quy định trên, trong trường hợp của quý khách, chú quý khách [chủ doanh nghiệp tư nhân] đã có quyết định tuyên bố của Tòa án về việc mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, trong trường hợp này, quý khách [người giám hộ] có thể bán doanh nghiệp tư nhân X khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Việc bán doanh nghiệp phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ;
  • Việc thực hiện giao dịch phải nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.