This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Thay đổi tài sản góp vốn

  • 1 Answer
  • 341 Views

Tôi cùng anh A và anh B góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn X kinh doanh thương mại. Ngày 05/07/2016, Công ty được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phần vốn góp của các bên vào vốn điều lệ được xác định như sau:

• Tôi góp bằng một căn nhà trị giá 400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ. Căn nhà này được Công ty sử dụng làm trụ sở giao dịch.

• A góp vốn bằng một số máy móc xây dựng trị giá 300 triệu đồng, chiếm 30% vốn điều lệ. •

B góp 300 triệu đồng tiền mặt, chiếm 30% vốn điều lệ.

Sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động được một tháng, do sự biến động trên thị trường bất động sản nên giá trị thực tế của căn nhà mà tôi cam kết góp vốn đã lên tới 1 tỷ đồng. Do đó, tôi đã yêu cầu rút lại căn nhà trước đây đã cam kết góp vốn và góp thế bằng 400 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, A và B không đồng ý. Các Luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể lấy lại căn nhà và góp vốn bằng 400 triệu đồng tiền mặt được không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, (i) quý khách cùng A và B thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; (ii) công ty đã hoạt động được một tháng và (iii) quý khách muốn thay đổi tài sản góp vốn, nhưng không được  A và B đồng ý.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, mặc dù việc yêu cầu thay đổi loại tài sản vốn góp  của quý khách diễn ra trong vòng 1 tháng [diễn ra trong thời hạn pháp luật cho phép –trong vòng 90 ngày]. Tuy nhiên, việc thay đổi tài sản góp vốn của quý khách, cụ thể là thay đổi tài sản cố định [căn nhà] sang góp vốn bằng tiền mặt thì quý khách phải được sự thỏa thuận của đa số các thành viên còn lại và tà sản đóng góp phải tương ứng với tỷ lệ vốn góp đã cam kết. Trong trường hợp này, do không có sự đồng ý của các thành viên còn lại của công ty [A và B] nên quý khách không có quyền thay đổi tài sản góp vốn trong trường hợp này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.