This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Pharmacy Law
Asked May 17, 2017

Luật Dược – Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

  • 1 Answer
  • 308 Views

Công ty dược phẩm X của chúng tôi có sản phẩm thuốc tránh thai POSILA và sản phẩm này đã được chúng tôi đăng ký tại Việt Nam. Công ty của chúng tôi là một trong những công ty tiên phong nghiên cứu và chế tạo thuốc trong lĩnh vực này và sản phẩm này đã có gần 20 năm trên thị trường. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi phát hiện công ty Y đã sử dụng mẫu mã, kiểu dáng bao bì và vỉ thuốc cho sản phẩm POSILE của họ giống như sản phẩm POSILA của công ty chúng tôi. Hành vi này làm doanh thu của công ty sụt giảm hơn 10% so với báo cáo tài chính cuối năm ngoái. Chúng tôi cho rằng hành vi của công ty Y là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cho tôi hỏi nhận định của chúng tôi trong trường hợp này có đúng không và pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 130 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sỡ hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành(“Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013”), chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hóa, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hoá.”

Trong vụ việc này, công ty Y đã sử dụng mẫu mã, kiểu dáng bao bì và vỉ thuốc cho sản phẩm POSILE của họ giống như sản phẩm POSILA của quý công ty. Công ty của quý khách đã tồn tại trên thị trường nhiều năm và có thị phần nhất định trên thị trường, việc công ty sử dụng những chỉ dẫn thương mại như tên nhãn hiệu POSILE gần giống với tên nhãn hiệu POSILA quý công ty, cùng các đặc điểm khác như mẫu mã, kiểu dáng bao bì vỉ thuốc giống với sản phẩm của công ty quý khách đã gây cho khách hàng sự nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh của sản phẩm này.

Đồng thời, chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong vụ việc này là công ty dược phẩm Y – công ty đối thủ của công ty quý khách. Do đó, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 130 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013, thì hành vi của công ty Y trong trường hợp này là hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sỡ hữu trí tuệ.

[Điểm a Khoản 1 Điều 130 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH]

“Điều 130. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

1. Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

a) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ”

Với hành vi cạnh tranh không lành mạnh như trên, công ty Y có thể bị xử phạt vi phạm hành chính dưới hình thức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến tối đa không quá 250 triệu đồng tùy thuộc vào giá trị hàng hóa vi phạm theo quy định tại Khoản 13 Điều 14 Nghị định 99/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sỡ hữu công nghiệp (“Nghị định 99/2013/NĐ-CP”).

[Khoản 13 Điều 14 Nghị định 99/2013/NĐ-CP]

“Điều 14. Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sỡ hữu công nghiệp.

3. Phạt tiền bằng 1,2 lần mức tiền phạt quy định từ Khoản 1 đến Khoản 12 Điều này nhưng không vượt quá 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

Tuy nhiên quý khách cần lưu ý, khi công ty Y có hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn nhưng không có căn cứ xác định được giá trị hàng hóa vi phạm, thì Công ty Y có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng theo quy định tại Khoản 14 Điều 14 Nghị định 99/2013/NĐ-CP.

 [Khoản 14 Điều 14 Nghị định 99/2013/NĐ-CP]

“Điều 14. Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sỡ hữu công nghiệp.

14. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn quy định tại Khoản 1 và Khoản 13 Điều này trong trường hợp không có căn cứ xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Sỡ hữu trí tuệ 2005
  • Luật Sỡ hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.