This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Pharmacy Law
Asked May 17, 2017

Luật Dược – Tội tham ô tài sản

  • 1 Answer
  • 183 Views

Tôi là dược sĩ công tác tại bệnh viện Nhi Đồng từ tháng 11/2014. Trong quá trình làm việc tại bệnh viện từ tháng 03/2015 đến 08/2015, tôi phát hiện anh A – dược sĩ được giao nhiệm vụ quản lý loại thuốc độc dược ở kho thuốc lẻ của bệnh đã lợi dụng những lúc chỉ một mình trong kho, A đến máy tính của bộ phận kế toán sửa số liệu phiếu xuất thuốc trong máy tính tăng thêm số lượng so với số thuốc thực đã xuất kho để lấy số thuốc chênh lệch. Nhận thấy việc quản lý thuốc của bệnh viện còn lỏng lẻo nên A đã nảy sinh chiếm đoạt số thuốc độc dược mang các nhãn hiệu Ventolin, Combiven, Solumedrol mang ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài, tôi được biết thì trị giá của những số thuốc này là gần 50 triệu đồng. Cho tôi hỏi hành vi của A có thể bị xử phạt như thế nào?

Answer 1

Trong vụ việc này, dựa trên các thông tin mà quý khách cung cấp, sau khi phân tích hành vi và đánh giá những tình tiết được cung cấp, chúng tôi cho rằng hành vi của anh A có thể thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành “Tội tham ô tài sản” được quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999. Cụ thể như sau:

Về khách thể của tội phạm

Tội tham ô tài sản xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài sản, đồng thời xâm phạm đến quan hệ sỡ hữu. Tài sản bị chiếm đoạt trong tội tham ô tài sản có các đặc điểm sau:

  • Tài sản phải đang do người phạm tội quản lý một cách hợp pháp do cương vị công tác mang đến. Anh A trong trường hợp này là với chức vụ quản lý kho thuốc của bệnh viện Nhi Đồng đã có hành vi sửa số liệu phiếu xuất thuốc trong máy tính của bộ phận kế toán nhằm làm tăng thêm số lượng so với số thuốc thực đã xuất kho để lấy số thuốc chênh lệch, chiếm đoạt số lượng lớn thuốc của bệnh viện mang ra ngoài tiêu thụ, số thuốc này là các tài sản được anh A quản lý theo đúng chức trách nhiệm vụ của mình.
  • Tài sản bị chiếm đoạt là tài sản của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức. Số thuốc do anh A chiếm đoạt là tài sản của bệnh viện Nhi Đồng. Hành vi này gây thiệt hại về tài sản, và làm xâm phạm đến quan hệ sỡ hữu của bệnh viện.
  • Trị giá của tài sản bị chiếm đoạt phải từ 2 triệu đồng trở lên, nếu dưới hai triệu phải thuộc một trong các trường hợp luật định. Anh A đã chiếm đoạt số thuốc có trị giá lên đến 50 triệu đồng ở kho thuốc do A phụ trách quản lý để mang ra ngoài tiêu thụ.

Về mặt khách quan của tội phạm

Tội tham ô tài sản là tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất, do đó tội phạm sẽ được coi là hoàn thành kể từ thời điểm người phạm tội chiếm đoạt được tài sản. Trong trường hợp này, anh A đã thực hiện việc chiếm đoạt một lượng lớn thuốc thuộc kho do anh A quản lý và đã dùng số thuốc này mang ra ngoài tiêu thụ. Do đó có thể thấy, tội phạm đã hoàn thành.

Ngoài ra, hành vi khách quan của Tội tham ô tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản, người phạm tội đã lợi dụng trách nhiệm quản lý tài sản được giao để chiếm đoạt tài sản mình đang quản lý. Anh A trong trường hợp này, đã sử dụng chức vụ quản lý kho thuốc của mình như một công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi sửa số liệu phiếu xuất thuốc trong máy tính của bộ phận kế toán nhằm làm tăng thêm số lượng so với số thuốc thực đã xuất kho để lấy số thuốc chênh lệch nhằm chiếm đoạt tài sản được giao quản lý nhằm phục vụ nhu cầu của bản thân.

Về mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Và động cơ phạm tội là động cơ vụ lợi. Có thể thấy hành vi chiếm đoạt của anh A đã thể hiện lỗi cố ý trực tiếp, khi anh A nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra. Đối với động cơ vụ lợi thì được hiểu là sự tham muốn thu lợi bất chính bằng mọi cách và dưới bất kỳ lợi ích vật chất nào.

Về chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội tham ô tài sản thì ngoài hai dấu hiệu cơ bản là đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự thì còn phải là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý tài sản. Có thể thấy anh A trong trường hợp này với chức vụ được phân công là quản lý kho thuốc bệnh viện đã thỏa mãn dấu hiệu trong mặt chủ thể của tội phạm.

Như vậy với các phân tích như trên, anh A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999. Với tội danh này, cùng với giá trị của tài sản bị chiếm đoạt trong trường hợp này là gần 50 triệu đồng, anh A có thể sẽ bị truy cứu ở mức hình phạt là bị phạt tù hai năm đến bảy năm.[1]

Ngoài ra đây là tội phạm có hình phạt bổ sung, theo đó người phạm tội trong trường hợp này còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản[2]

 [Khoản 1, Khoản 5 Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999]

Điều 278. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

5. Người phạm tội còn  bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1]  Khoản 1 Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999

[2]  Khoản 5 Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.