This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Pharmacy Law
Asked May 17, 2017

Luật Dược – Tranh chấp liên quan đến vấn đề bảo hộ bằng sáng chế

  • 1 Answer
  • 290 Views

Sau gần 10 năm đầu tư nghiên cứu, tháng 08/2015 công ty dược phẩm Á Châu của chúng tôi đã nghiên cứu thành công sản phẩm thuốc đặc trị viêm gan siêu vi B và C (dạng chích) ở Việt Nam. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ bằng sáng chế này từ tháng 06/2016, tuy nhiên đến nay chúng tôi cũng chưa muốn cho ra đời sản phẩm này do chưa đàm phán được về giá cả với các nhà phân phối. Đầu tháng trước chúng tôi có nhận được thông báo của Bộ Y tế yêu cầu chúng tôi chuyển giao sáng chế cho người khác do không sử dụng sáng chế trong thời gian dài. Cho tôi hỏi yêu cầu này của Bộ Y tế có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Answer 1

Theo quy định tại Mục II Chương IX Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sỡ hữu trí tuệ của Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013”), chủ sở hữu sáng chế bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

(i) Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế; và

(ii) Nghĩa vụ sử dụng sáng chế.

Ngoài ra, Công ước Paris cũng quy định nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sỡ hữu sáng chế là nghĩa vụ bắt buộc và cho phép quốc gia thành viên được bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trong trường hợp chủ sỡ hữu không sử dụng sáng chế. Quy định này nhằm buộc chủ sỡ hữu sáng chế phải sử dụng sáng chế nhằm mục đích phát triển các ngành công nghiệp quốc gia, phổ biến công nghệ và phục vụ lợi ích xã hội. Và Việt Nam cũng là thành viên của Công ước Paris.

Theo quy định tại Điều 136 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định “Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội.” Và khi có các nhu cầu trên mà chủ sỡ hữu sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cần được phép của chủ sỡ hữu sáng chế theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013.

Trong vụ việc này, công ty của quý khách dù đã được cấp bằng sáng chế cho sản phẩm thuốc đặc trị viêm gan B và C (dạng chích), tuy nhiên vì sản phẩm này có ảnh hưởng lớn đến công tác phòng bệnh, chữa bệnh – một trong những lợi ích quan trọng được Nhà nước bảo vệ, do đó khi quý khách không thể hiện việc sản xuất sản phẩm thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác ngay cả khi không có sự đồng ý của quý khách. Như vậy, theo những phân tích và lập luận nêu trên của chúng tôi, chúng tôi cho rằng việc Bộ Y tế yêu cầu quý khách chuyển giao sáng chế cho người khác là phù hợp với quy định của pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Sỡ hữu trí tuệ 2005
  • Luật Sỡ hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.