This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Pharmacy Law
Asked May 17, 2017

Luật Dược – Cam kết khi tiến hành phẫu thuật

  • 1 Answer
  • 248 Views

Ba tôi bị hở van tim, sắp tới phải tiến hành phẫu thuật. Theo tôi được biết thông thường trước khi phẫu thuật, người bệnh được bệnh viên cho ký cam kết rủi ro. Xin hỏi Luật sư trong trường hợp xảy ra sự cố phẫu thuật, ai sẽ có trách nhiệm bồi thường cho gia đình tôi?

Answer 1

Về nguyên tắc, mọi trường hợp phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa đều phải được sự đồng ý của người bệnh hoặc đại diện của người bệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp (i) không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh và (ii) nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tiến hành phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa theo quy định tại Điều 61 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.

Với quy định trên, có thể thấy rằng việc bệnh viện yêu cầu quý khách ký giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật là hợp lý. Nếu như trong quá trình phẫu thuật xảy ra sự cố, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về ai. Bởi lẽ, Điều 76 và Điểm b Khoản 2 Điều 73 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định:

[Điều 76 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009]

Điều 76. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Trường hợp xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh hoặc trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài việc bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 73 của Luật này thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại.

[Điểm b Khoản 2 Điều 73 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009]

Điều 73. Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật

2. Người hành nghề không có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này xác định thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Trong trường hợp cấp cứu nhưng do thiếu phương tiện, thiết bị kỹ thuật, thiếu người hành nghề theo quy định của pháp luật mà không thể khắc phục được hoặc bệnh đó chưa có quy định chuyên môn để thực hiện dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh; các trường hợp bất khả kháng khác dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh.

Như vậy, khi có sự cố xảy ra đối với ba quý khách trong quá trình phẫu thuật, vấn đề trước tiên phải xác định là sự cố này xuất phát từ nguyên nhân nào. Lúc này sẽ có 02 khả năng xảy ra:

  • Thứ nhất, nếu có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho ba quý khách hoặc trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 73 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì doanh nghiệp bảo hiểm mà bệnh viện đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ba quý khách. Ngược lại, trong trường hợp bệnh viện chưa mua bảo hiểm thì bệnh viện phải tự bồi thường thiệt hại.
  • Thứ hai, nếu như xảy ra tai biến trong quý trình phẫu thuật theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 73 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì cả bệnh viện lẫn người bác sĩ đều không phải bồi thường thiệt hại.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.