This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Pharmacy Law
Asked May 17, 2017

Luật Dược – Hiến xác phục vụ nghiên cứu y khoa

  • 1 Answer
  • 654 Views

Hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều thông tin về những trường hợp hiến xác để phục nghiên cứu y khoa. Tôi thấy đây là một việc làm hết sức ý nghĩa và đầy tính nhân văn, sau khi suy nghĩ cẩn trọng và có sự đồng ý của gia đình tôi có dự định sẽ đăng ký hiến xác khi qua đời. Cho tôi hỏi về thủ tục đăng ký hiến xác cho y khoa?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác là các quyền của công dân được pháp luật bảo vệ và quy định trong Hiến pháp.

[Khoản 3 Điều 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013]

“Điều 20.

3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm.”

Theo đó, Điều 5 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006 quy định người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác. Như vậy, trong trường hợp này, nếu quý khách từ đủ mười tám tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự thì có quyền hiến xác khi qua đời.

Khi quý khách đáp ứng được các điều kiện nêu trên, quý khách có quyền bày tỏ nguyện vọng của mình với cơ sở y tế. Sau khi nhận được thông tin của người có nguyện vọng hiến xác, cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo cho cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến. Trong trường hợp này, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến có trách nhiệm được quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006 như sau:

(i) Trực tiếp gặp người hiến để tư vấn về các thông tin có liên quan về hiến xác;

(ii) Hướng dẫn việc đăng ký hiến theo mẫu đơn;

(iii) Cấp thẻ đăng ký hiến xác cho người hiến.

Quý khách cũng cần lưu ý rằng, việc đăng ký hiến xác có hiệu lực kể từ khi quý khách được cấp thẻ đăng ký hiến[1]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Khoản 4 Điều 19 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.