This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Criminal Law
Asked May 15, 2017

Luật Hình sự - Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật Hình sự

  • 1 Answer
  • 184 Views

Do say xỉn nên em trai tôi đã có hành vi hiếp dâm một nữ sinh lớp 9 (năm nay 15 tuổi) làm nữ sinh này mang thai. Sau khi sự việc xảy ra, em trai tôi đã tự thú với cơ quan công an và chủ động thăm hỏi, bồi thường cho gia đình người bị hại. Đồng thời, em trai tôi cũng đã cam kết sẽ chu cấp cho mẹ con đứa bé đến khi trưởng thành. Tôi xin hỏi Luật sư nếu em trai tôi bị tuyên về tội hiếp dâm trẻ em thì hình phạt của em trai tôi sẽ như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, nếu có đủ căn cứ thì em trai quý khách có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Hiếp dâm trẻ em” và có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm bởi tình tiết định khung tăng nặng do làm nạn nhân có thai căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 112 Bộ luật Hình sự 1999:

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

b) Làm nạn nhân có thai.”

Tuy nhiên, dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, sau khi sự việc xảy ra, em trai quý khách đã tự thú với cơ quan công an và chủ động thăm hỏi, bồi thường cho gia đình người bị hại; do đó, em trai quý khách đã thỏa mãn các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b, o Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999:

Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;

o) Người phạm tội tự thú.”

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự 1999, Tòa án có thể quyết định hình phạt tù dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định đối với trường hợp của em trai quý khách; nghĩa là, em trai quý khách có thể được áp dụng mức phạt tù dưới 12 năm nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn (từ bảy (07) năm đến 15 năm tù). Cụ thể:

Điều 47. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật

Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất của điều luật, thì Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.