This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Criminal Law
Asked May 15, 2017

Luật Hình sự - Tội chứa mại dâm

 • 1 Answer
 • 376 Views

Chị tôi sống độc thân và thường đi làm về muộn. Hai tháng trước, chị tôi đã cho một gái bán dâm thuê một căn phòng ở trong nhà chị và thực hiện hành vi mua bán dâm với nhiều người trong nhiều lần khác nhau tại chính căn phòng này. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này, nếu bị phát hiện thì chị tôi có bị xử lý hình sự không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, chị gái quý khách có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chứa mại dâm”. Cụ thể căn cứ tại Khoản 1 Điều 254 Bộ luật Hình sự 1999:

Điều 254. Tội chứa mại dâm

1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Cưỡng bức mại dâm;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến năm năm.”

Trước tiên, cần hiểu mại dâm, chứa mại dâm là gì? Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 3 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm 2003, mại dâm là “hành vi mua dâm, bán dâm” và chứa mại dâm là “hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.”

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, với quy định trên, để kết luận chị gái quý khách có phạm tội “Chứa mại dâm” hay không, cần phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại Điều 254 Bộ luật Hình sự 1999. Cụ thể:

 • Về khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật Hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại hoặc đe dọa xâm hại. Trong trường hợp này, khách thể của tội phạm mà chị gái quý khách đã xâm phạm là đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đến đời sống văn hoá, trật tự trị an xã hội.

 • Về mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài yếu tố khách quan. Trong trường hợp này:

 • Hành vi trái pháp luật
 • Chị gái quý khách đã có hành vi cho một gái bán dâm thuê một căn phòng trong nhà để thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm trong chính căn phòng này. Hành vi của chị gái quý khách là hành vi trái pháp luật.

 • Về hậu quả nguy hiểm cho xã hội
 • Có hành vi mua dâm, bán dâm trong căn phòng mà chị gái quý khách đã cho thuê.

 • Về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả nguy hiểm cho xã hội
 • Hành vi trái pháp luật xảy ra trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội về mặt thời gian và hành vi trái pháp luật phải chứa đựng khả năng làm phát sinh hậu quả nguy hiểm. Trong trường hợp này, việc mua dâm, bán dâm được thực hiện trong chính căn phòng mà chị gái quý khách đã trực tiếp cho thuê.

  • Về chủ thể của tội phạm

  Chị gái quý khách có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 1999:

  Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

  1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.”

  Trong trường hợp này, chị gái quý khách được xác định là chủ thể của tội phạm.

  • Về mặt chủ quan của tội phạm

  Chị gái quý khách biết rõ việc cho thuê căn phòng trong nhà của mình làm địa điểm để người khác thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm là sai phạm những vẫn cố ý và có mong muốn cho hành vi này xảy ra. Do đó, trong trường hợp này, lỗi của chị gái quý khách là lỗi cố ý trực tiếp căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Bộ luật Hình sự 1999:

  Điều 9. Cố ý phạm tội

  Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

  1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra.”

  Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điểm c Tiểu mục 4.1 Mục 4 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự (“Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP”), vì hành vi mua dâm, bán dâm được thực hiện với nhiều người trong nhiều lần khác nhau tại căn phòng mà chị gái quý khách cho thuê nên hành vi của chị gái quý khách đã thỏa mãn là tình tiết định khung tăng nặng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 254 Bộ luật Hình sự 1999. Như vậy, khi có đủ căn cứ, chị gái quý khách sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chứa mại dâm” và có thể sẽ bị phạt tù từ năm (05) năm đến mười lăm (15) năm, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một (01) năm đến năm (05) năm, căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 2, Khoản 5 Điều 254 Bộ luật Hình sự 1999.

  [Điểm c Tiểu mục 4.1 Mục 4 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP]

  “4. Về tình tiết "phạm tội nhiều lần" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 254 của BLHS

  4.1. Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần" đối với người chứa mại dâm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  c. Chứa mại dâm một người mua bán dâm với hai người trở lên trong các khoảng thời gian khác nhau.”

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.