This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Criminal Law
Asked May 15, 2017

Luật Hình sự - Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

  • 1 Answer
  • 307 Views

Tôi đang làm việc tại Quận Đoàn Bình Thạnh, TPHCM. Tại địa bàn tôi có trường hợp A (20 tuổi) đã hai lần chống lệnh gọi nhập ngũ dù đủ điều kiện. A đã bị Chủ tịch Ủy ban phường 5, quận Bình Thạnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần đầu nhưng đến lần tiếp theo, dù tiếp tục trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng A vẫn bỏ trốn, không đến nhận lệnh gọi, thậm chí còn tự cắt một ngón chân của mình để trốn tránh nghĩa vụ. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này A sẽ bị xử lý như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”. Cụ thể căn cứ tại Khoản 1 Điều 259 Bộ luật Hình sự 1999:

Điều 259. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.”

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, với quy định trên, để kết luận A có phạm tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” hay không, cần phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại Điều 259 Bộ luật Hình sự 1999. Cụ thể:

  • Về khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật Hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại hoặc đe dọa xâm hại. Trong trường hợp này, khách thể của tội phạm mà A đã xâm phạm là chế độ nghĩa vụ quân sự do Nhà nước quy định.

  • Về mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài yếu tố khách quan. Trong trường hợp này, A đã có hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ khi có lệnh gọi nhập ngũ. Mặc dù đã bị xử phạt hành chính về hành vi này nhưng ở lần trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tiếp theo, A vẫn không chấp hành lệnh. Hành vi của A là hành vi trái pháp luật.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.