This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Criminal Law
Asked May 15, 2017

Luật Hình sự - Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân

 • 1 Answer
 • 233 Views

Trong lần bầu cử Hội đồng nhân dân quận lần trước, tôi có dự định bỏ phiếu cho ông A vào Hội đồng nhân dân. Nhưng sau đó, bà Hồng lại đến nói với tôi rằng ông A đang bị Thanh tra tỉnh kiểm tra tài chính vì gây thất thoát cho cơ quan gần 1 tỷ đồng. Vì là chỗ quen biết với bà Hồng nên tôi tin và đã gạch tên ông A trong phiếu bầu. Nay tôi được biết bà Hồng đã nói dối vụ việc ông A bị thanh tra kiểm tra vì có hiềm khích với ông A, tôi xin hỏi Luật sư bà Hồng có phải chịu trách nhiệm gì không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, bà Hồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Xâm phạm quyền bầu cửcủa công dân”. Cụ thể căn cứ tại Khoản 1 Điều 126 Bộ luật Hình sự 1999:

Điều 126. Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân

1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.”

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, với quy định trên, để kết luận bà Hồngcó phạm tội “Xâm phạm quyền bầu cử của công dân” hay không, cần phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại Điều 126 Bộ luật Hình sự 1999. Cụ thể:

 • Về khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật Hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại hoặc đe dọa xâm hại. Trong trường hợp này, khách thể của tội phạm mà bà Hồng đã xâm phạm là quyền bầu cử của quý khách,một trong những quyền cơ bản của công dân.

 • Về mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài yếu tố khách quan. Trong trường hợp này:

 • Hành vi trái pháp luật
 • Bà Hồng đã có hành vi lừa gạt quý khách, cố ý làm cho quý khách nghe theo mình thông qua việc nói dối vụ việc liên quan đến ông A nhằm để quý khách gạch tên ông A khi bầu cử. Hành vi của bà Hồng là hành vi trái pháp luật.

 • Về hậu quả nguy hiểm cho xã hội
 • Quý khách không bầu cử được cho ông A theo dự định. Do đó, quý khách đã bị thiệt hại về quyền bầu cử của công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

 • Về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả nguy hiểm cho xã hội
 • Hành vi trái pháp luật xảy ra trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội về mặt thời gian và hành vi trái pháp luật phải chứa đựng khả năng làm phát sinh hậu quả nguy hiểm. Trong trường hợp này, thiệt hại mà quý khách phải gánh chịu xuất phát từ hành vi lừa gạt của bà Hồng.

  • Về chủ thể của tội phạm

  Bà Hồng có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 1999:

  Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

  1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.”

  Trong trường hợp này, bà Hồng được xác định là chủ thể của tội phạm.

  • Về mặt chủ quan của tội phạm

  Bà Hồng nhận thức rõ hành vi lừa gạt của mình sẽ xâm phạm đến quyền bầu cử của quý khách, khiến quý khách không bầu cho ông A nhưng bà Hồng vẫn thực hiện và có mong muốn để hậu quả đó xảy ra. Do đó, trong trường hợp này, lỗi của bà Hồng là lỗi cố ý trực tiếp căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Bộ luật Hình sự 1999:

  Điều 9. Cố ý phạm tội

  Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

  1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra.”

  Như vậy, nếu có đủ căn cứ, bà Hồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Xâm phạm quyền bầu cử của công dân” và có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một (01) năm hoặc phạt tù từ ba (03) tháng đến một (01) năm, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 Bộ luật Hình sự 1999.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.