This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Criminal Law
Asked May 15, 2017

Luật Hình sự - Tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

  • 1 Answer
  • 1122 Views

Tôi có một người bạn. Mặc dù tôi đã nhiều lần can ngăn nhưng anh này vẫn thường thuê những người khác làm giả giấy tờ. Cụ thể là tháng 4/2015, bạn tôi nhờ người làm giả 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng số tiền phải chi trả cho số giấy tờ này là 530 triệu đồng. Bạn tôi nói là với số giấy tờ này có thể lấy đem đi vay tiền mọi người mà không ai biết. Xin hỏi, trong trường hợp này, nếu khi bạn tôi thực hiện thì bạn tôi sẽ bị truy cứu về tội danh gì?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, người bạn quý khách sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bởi lẽ, Điều 267 Bộ luật Hình sự 1999 quy định:

Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c)  Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi  triệu đồng.

Với quy định trên, có thể thấy rằng hành vi của người bạn quý kháchđã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể:

  • Về khách thể của tội phạm

Quan hệ xã hội bị xâm phạm ở đây là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân. Trong trường hợp này, đối tượng tác động là 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

  • Về mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài yếu tố khách quan. Trong trường hợp này, một khi bạn quý khách thực hiện thì thực tế đã xảy ra hành vi sử dụng giấy tờ giả. Cụ thể là bạn quý khách nhờ người làm giả 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng số tiền phải chi trả cho số giấy tờ này là 530 triệu đồng với ý định là dùng số giấy tờ này đem đi lừa dối vay tiền mọi người.

  • Về mặt chủ quan của tội phạm

Đây là lỗi cố ý trực tiếp theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự 1999, bởi vì bạn quý khách nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và trái pháp luật nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra là có thể lừa dối vay tiền mọi người.

  • Về mặt chủ thể của tội phạm

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi hiểu rằng bạn quý khách là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 1999 và có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ.

Theo đó, khi bạn quý khách bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này, anh ta sẽ bịphạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 267 Bộ luật Hình sự 1999. Nếu bạn quý khách rơi vào các trường hợp định khung tăng nặng tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 267 Bộ luật Hình sự 1999 thì khung hình phạt dành cho anh ta sẽ nặng hơn.   

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.