This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Criminal Law
Asked May 15, 2017

Luật Hình sự - Tội trốn thuế

  • 1 Answer
  • 387 Views

Anh trai tôi chuyên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Tháng 8/2016, anh tôi nhập từ nước ngoài về Việt Nam 32 tấn nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu BPMC hàm lượng khai báo là 97%. Qua kiểm định của Trung tâm kiểm định thực vật phía Nam thì hàm lượng chỉ có 94.6%. Thật ra với cách thức như vậy, anh tôi sẽ không phải đóng thuế thay vì phải nộp 10% khi áp đúng mã thuế. Do vậy, anh tôi tránh được việc nộp thuế với giá trị 450 triệu đồng. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, hành vi trên của anh tôi có bị xử lý như thế nào?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp này, anh trai quý khách sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội trốn thuế”. Bởi lẽ, Điều 161 Bộ luật Hình sự 1999 quy định:

“Điều 161. Tội trốn thuế

1. Người nào trốn thuế với số tiền từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238

2. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ ba trăm triệu đồng đến dưới sáu trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ sáu trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn thuế.”

Với quy định trên, có thể thấy rằng hành vi của anh trai quý khách đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể:

  • Về khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm đến chính sách thuế của Nhà nước, làm thất thu ngân sách của Nhà nước.

  • Về mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài yếu tố khách quan. Trong trường hợp này, trên thực tế đã xảy ra hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ bắt buộc mà pháp luật quy định về việc phải đóng góp một khoản tiền cho Nhà nước. Cụ thể là, anh quý khách khi nhập nguyên liệu sản xuất thuốc trừ sâu BPMC đã khai báo hàm lượng là 97% nhưng thực tếthì hàm lượng chỉ có 94.6%. Mục đích là không phải đóng thuế thay vì phải nộp 10% khi áp đúng mã thuế. Điều này có nghĩa là, anh trai quý khách đã khai sai với thực tế hàng hóa nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan theo quy định tại Khoản 6 Điều 108 Luật quản lý thuế 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012). Mặt khác, số tiền mà anh quý khách tránh được việc nộp thuế có giá trị là 450 triệu đồng.

  • Về mặt chủ quan của tội phạm

Đây là lỗi cố ý trực tiếp theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự 1999, anh trai quý kháchnhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hành vi của mình có thể gây thất thu thuế cho Nhà nước nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra. Cụ thể:

Điều 9. Cố ý phạm tội

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quảcủa hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra;

 2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xẩy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

  • Về chủ thể của tội phạm

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, anh trai quý khách được xác định là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 1999 và có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ.

Theo đó, khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này, anh trai quý kháchsẽ bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba nămtheo quy định tại Khoản 2 Điều 161 Bộ luật Hình sự 1999.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.