This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Citizen Identification
Asked May 15, 2017

Luật Hộ tịch - Cấp lại giấy khai tử

  • 1 Answer
  • 366 Views

Bố tôi mất từ năm 1980. Gần đây, trong quá trình chuyển nhà, tôi phát hiện giấy khai tử cho bố tôi đã bị thất lạc. Hiện tại, tôi muốn cấp lại giấy khai tử cho bố tôi thì có được không? Xin hỏi Luật sư tôi phải đến cơ quan nào để xin cấp lại và thủ tục ra sao?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu đăng ký khai tử lại cho bố mình. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch (“Nghị định 123/2015/NĐ-CP”) quy định:

Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại”.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hộ tịch 2014 thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử.Do đó, với tư cách là con, quý khách có quyền đi đăng ký khai tử lại cho bố của mình.

Để thực hiện thủ tục đăng ký khai tử lại, qúy khách phải đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây theo như quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.Ngoài ra, khi yêu cầu đăng ký lại khai tử, quý khách phải có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại. Cụ thể, căn cứ quy định Điều 28 Nghị định 123/2015/NĐ-CP,  hồ sơ đăng ký lại khai tử bao gồm:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng từ trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho quý khách. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.