This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Luật Hộ tịch - Đổi Chứng minh nhân dân do sai tên đệm

  • 1 Answer
  • 236 Views

Tôi vừa làm lại giấy chứng minh nhân dân do bị mất vào đầu năm nay. Tuy nhiên tên đêm trên giấy chứng minh nhân dân mới lại bị nhầm, cụ thể là “Thỵ” nhưng lại nhầm thành “Thị”. Do đó không trùng khớp với thông tin trong hộ khẩu và giấy khai sinh của tôi. Tôi xin hỏi Luật sư trong tên trên giấy chứng minh nhân dân có thể khác với giấy khai sinh không? Nếu không được thì phải giải quyết như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, giấy tờ liên quan đến thông tin khai sinh của một cá nhân phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó, cụ thể căn cứ tại Khoản 3 Điều 14 Luật Quốc tịch 2014 và Khoản 2 Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (“Nghị định 123/2015/NĐ-CP”):

            [Khoản 3 Điều 14 Luật Hộ tịch 2014]

Điều 14. Nội dung đăng ký khai sinh

...

3. Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.”

[Khoản 3 Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP]

Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.”

Theo đó, họ và tên trong các hồ sơ, giấy tờ của cá nhân phải trùng với họ và tên đã đăng ký khai sinh. Trong trường hợp này, vì tên đệm trong Giấy khai sinh của quý khách là “Thỵ” nên tên đệm trong Chứng minh nhân dân của quý khách cũng phải là “Thỵ”. Như vậy, Chứng minh nhân dân mới của quý khách bị nhầm tên đệm thành “Thị” cần phải được thay đổi, căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về Chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành (“Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA năm 2013”):

Điều 5. Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

1. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân:

c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh.”

Điểm b Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCAnăm 2013 có quy định về thủ tục đổi Chứng minh nhân dân như sau:

  • Quý khách có Đơn trình bày nêu rõ lý do xin đổi Giấy chứng minh nhân dân;
  • Xuất trình hộ khẩu thường trú;
  • Xuất trình quyết định thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;
  • Chụp ảnh;
  • In vân tay hai ngón trỏ;
  • Khai tờ khai xin cấp Chứng minh nhân dân;
  • Nộp lại Chứng minh nhân dân cần thay đổi.

Kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cơ quan Công an phải làm xong Chứng minh nhân dân cho quý khách trong thời gian sớm nhất, thời gian giải quyết việc cấp đổi Chứng minh nhân dân tại thành phố, thị xã là không quá 07 ngày làm việc; tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là không quá 20 ngày làm việc; các khu vực còn lại là không quá 15 ngày làm việc.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Nghị định về Chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về Chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành, hợp nhất:

1. Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1999; và

2. Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2007; và

3. Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.