This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Luật Hộ tịch - Ghi chú khi đã ly hôn

  • 1 Answer
  • 334 Views

Tôi trước đây từng đăng ký kết hôn ở Vũng Tàu vào năm 2004. Sau đó, vợ chồng tôi về TP. Hồ Chí Minh sinh sống và năm 2007, chúng tôi xuất cảnh sang Canada. Năm 2014 chúng tôi ly hôn tại Canada. Sắp tới tôi về Việt Nam sinh sống luôn và mong muốn lấy vợ là công dân Việt Nam đang sống ở TP. Hồ Chí Minh. Một người bạn nói với tôi là, để được kết hôn lần thứ hai tại đây, tôi phải làm thủ tục ghi chú ly hôn. Xin hỏi Luật sư, thủ tục này cụ thể như thế nào

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp vợ chồng quý khách đã ly hôn tại Cananda, nay quý khách muốn về Việt Nam sinh sống và làm thủ tục đăng ký kết hôn mới thì quý khách bắt buộc phải thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 37 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch (“Nghị định 123/2015/NĐ-CP”) quy định như sau:

Điều 37. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn

...

2. Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú ly hôn). Trường hợp đã nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú ly hôn gn nhất.

...”

Về hồ sơ ghi chú ly hôn, quý khách cần chuẩn bị tờ khai theo mẫu quy định và bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật theo như quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Mặt khác, về thẩm quyền tiến hành thủ tục này, dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa rõ về việc trước đây vợ chồng quý khách đăng ký kết hôn ở đâu. Bởi lẽ, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà pháp luật quy định một cơ quan có thẩm quyền ghi chú ly hôn khác nhau. Cụ thể, Điều 38 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 38. Thẩm quyền ghi chú ly hôn

Thẩm quyền ghi chú ly hôn được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 của Luật Hộ tịch

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.

Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.

Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.

2. Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.

3. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện”.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.