This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Family Law
Asked May 10, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Xác định con trong thời kỳ hôn nhân

  • 1 Answer
  • 422 Views

Ngày 30/6/2013, tôi và chồng có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã. Sau khoảng thời gian sống chung, vào tháng 6/2015, tôi và chồng tôi đã quyết định ly hôn do có một số mâu thuẫn không thể giải quyết được và đã được Tòa án có thẩm quyền chấp thuận ly hôn vào ngày 15/7/2015. Tuy nhiên, sau 2 tháng, tôi phát hiện mình đã mang thai và sinh con vào ngày 15/01/2016. Chồng cũ của tôi không nhận con vì cho rằng con tôi sinh ra sau khi chúng tôi ly hôn và từ chối cấp dưỡng cho con tôi. Tôi xin hỏi chồng cũ làm vậy có đúng không?

Answer 1

Trong trường hợp này, việc chồng cũ của quý khách không nhận con và từ chối cấp dưỡng cho con quý khách là không đúng theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; bởi lẽ, Khoản 1 Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

Điều 88. Xác định cha, mẹ

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.”

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, quý khách và chồng ly hôn và đã được Tòa án có thẩm quyền chấp thuận vào ngày 15/7/2015; do đó, thời điểm chấm dứt hôn nhân của vợ chồng quý khách được xác định là ngày 15/7/2015 căn cứ theo quy định Khoản 1 Điều 57 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 [“Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật”].

Quý khách sinh con vào ngày 15/01/2016, trong thời hạn 300 ngày kể từ ngày 15/7/2015. Do đó, với quy định trên, quý khách đã mang thai con trong thời kỳ hôn nhân và con của quý khách được xác định là con chung của vợ chồng. Thời kỳ hôn nhân là “khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân” căn cứ theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Như vậy, chồng cũ của quý khách là cha của con mà quý khách sinh ra, nếu chồng cũ của quý khách vẫn không nhận con thì phải có chứng cứ và được Tòa án xác định, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, chồng cũ của quý khách có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn. Bên cạnh đó, vì con của quý khách chưa được 36 tháng tuổi nên khi ly hôn, quý khách sẽ là người trực tiếp nuôi con nếu quý khách đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc vợ chồng quý khách không có thỏa thuận khác, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Quý khách có quyền yêu cầu chồng quý khách cấp dưỡng cho con, bởi lẽ căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, “cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con”. Nếu chồng quý khách vẫn từ chối cấp dưỡng cho con thì quý khách có thể tố cáo với cơ quan Công an cấp xã nơi chồng quý khách cư trú để giải quyết. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (“Nghị định 167/2013/NĐ-CP”). Cụ thể:

Điều 54. Vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

2. Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha, mẹ; nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôntheo quy định của pháp luật.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.