This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Family Law
Asked May 17, 2017

Luật Hôn nhân gia đình – Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

  • 1 Answer
  • 472 Views

Dì và dượng tôi đăng ký kết hôn từ năm 1996 và đã có hai con chung. Sau gần mấy chục năm chung sống, dì tôi phát hiện dượng tôi ngoại tình, hiện đang sống như vợ chồng vợ một người phụ nữ khác. Cho tôi hỏi pháp luật có quy định hình thức xử phạt với các hành vi như trên không?

Answer 1

Pháp luật hôn nhân gia đình luôn bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ, một chồng và chỉ thừa nhận chế độ hôn nhân một vợ, một chồng bình đẳng. Theo đó, tại Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, pháp luật nghiêm cấm người đang có vợ hoặc có chồng kết hôn. Người đang có vợ hoặc có chồng là người đang tồn tại mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, các bên vợ chồng đều còn sống và chưa ly hôn. Như vậy hành vi đã có vợ có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác là hành vi bị pháp luật cấm.

Trong trường hợp này, khi dượng của quý khách có hành vi sống chung như vợ chồng với người phụ nữ khác khi đang còn trong thời kỳ hôn nhân, dượng của quý khách có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (“Nghị định 110/2013/NĐ-CP”),  theo đó mức phạt tiền được áp dụng trong trường hợp này là từ 1.000.000 triệu đồng đến 3.000.000 đồng

[Điểm a Khoản 1 Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP]

“Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;”

Ngoài ra, nếu hành vi ngoại tình của dượng quý khách có đủ cơ sở để cấu thành tội phạm thì còn có thể bị xử phạt hình sự theo quy định tại Điều 182 Bộ luật hình sự 2015. Theo đó, những người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ và hậu quả của việc kết hôn, chung sống như vợ chồng đó đã làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn thì còn có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

[Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015]

Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.