This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Family Law
Asked May 10, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Cưỡng ép kết hôn

  • 1 Answer
  • 149 Views

Tôi năm nay 21 tuổi. Gia đình tôi sống ở vùng nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn và rất đông con. Hôm nay, tôi vừa biết tin, sắp tới bố mẹ mình có ý định gả tôi cho B, vốn là con một của bạn của bố mẹ tại một tỉnh khác. Bố mẹ tôi không quan tâm đến việc tôi có đồng ý hay không. Ngược lại bố mẹ còn ra điều kiện, nếu tôi không chịu lấy B thì sẽ bị đánh đập và xem như từ mặt tôi. Xin hỏi Luật sư, việc ép gả tôi như vậy có vi phạm pháp luật hay không?

Answer 1

Cưỡng ép kết hôn

Vấn đề trước tiên cần xác định, quý khách và anh B có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành hay chưa. Cụ thể, Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nam và nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  • Không bị mất năng lực hành vi dân sự; và
  • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
  • [Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014]

    2. Cấm các hành vi sau đây:

    a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

    b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

    c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

    d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

    Mặt khác, việc bố mẹ quý khách ra điều kiện, nếu quý khách không chịu lấy B thì sẽ bị đánh đập và xem như từ mặt quý khách thực chất là hành vi cưỡng ép kết hôn. Bởi lẽ, Khoản 9 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, cưỡng ép kết hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ. Như vậy, với quy định trên, trường hợp này đã không thỏa mãn các điều kiện kết hôn.

    Xử lý hành vi cưỡng ép kết hôn

  • Xử lý hành chính
  • Về phía hành vi cưỡng ép kết hôn của bố mẹ quý khách, đây là một hành vi không hợp pháp theo như quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Do đó, hành vi cưỡng ép kết hôn sẽ bị xử phạt theo như quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể:

    Điều 55. Hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ

    Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

    1. Cưỡng ép người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần hoặc bằng thủ đoạn khác.

    ...”

  • Xử lý hình sự
  • Ở mức độ xử lý hình sự, nếu bố mẹ quý khách đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba (03) năm hoặc bị phạt tù từ ba (03) tháng đến ba (03) năm căn cứ theo Điều 181 Bộ luật Hình sự 1999. Cụ thể:

    "Điều 181. Tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện

    Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.”

    Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

    Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

    Please Login or Register to Submit Answer

    Directory ads
    Need to talk to a lawyer?

    Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.