This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Family Law
Asked May 05, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Kết hôn trái pháp luật - Tảo hôn

  • 1 Answer
  • 289 Views

Tôi sinh ngày 21/8/1993 và hiện đang là công nhân, bạn gái tôi sinh ngày 5/12/1998 và đang còn đi học. Xin hỏi luật sư, hiện nay, chúng tôi đã đủ tuổi kết hôn hay chưa? Nếu chưa đủ tuổi mà kết hôn có bị xử phạt không?

Answer 1

Để trả lời cho câu hỏi quý khách, trước hết cần xác định quý khách và bạn gái của quý khách có đã đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành hay chưa. Cụ thể, Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nam và nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

• Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

• Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

• Không bị mất năng lực hành vi dân sự; và

• Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, bao gồm:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Trong trường hợp này, quý khách sinh ngày 21/8/1993, tức là đến ngày 21/8/2016, quý khách đã đủ 23 tuổi, trong khi đó, bạn gái quý khách sinh ngày 5/12/1998, tức là đến nay, bạn gái quý khách tuy đã bước sang tuổi 18 nhưng chỉ được xem là đủ 18 tuổi kể từ ngày 6/12/2016. Như vậy, bạn gái quý khách chưa thỏa mãn điều kiện kết hôn và việc kết hôn khi chưa đủ tuổi sẽ bị xem là tảo hôn, thuộc trường hợp bị cấm và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc hình sự đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn.

Tảo hôn là gì?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì tảo hôn là “việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật này". Do đó, hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính căn cứ theo Khoản 1 Điều 47 Nghị định 110/2013/NĐ-CP, cụ thể đó là:

• Ở mức độ vi phạm hành chính

Hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

• Ở mức độ xử lý hình sự

Nếu đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba (03) tháng đến hai (02) năm căn cứ theo Khoản 1 Điều 148 Bộ luật Hình sự 1999.

Như vậy, trước ngày 6/12/2016, nếu quý khách và bạn gái quý khách kết hôn thì việc kết hôn sẽ bị hủy và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees about 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.