This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Family Law
Asked May 10, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn

  • 1 Answer
  • 176 Views

Năm 2005, tôi và bạn trai quen nhau và nảy sinh tình cảm. Từ đó đến nay chúng tôi chưa đăng ký kết hôn mà chỉ sống chung tại một căn nhà trọ. Chúng tôi có một con chung, cháu hiện tại đã 10 tuổi. Hiện nay vì một số vấn đề nên chúng tôi chia tay và bạn trai tôi đòi nuôi con. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có quyền đòi nuôi con và đề nghị bạn trai tôi cấp dưỡng cho con sau khi chia tay không? Trong giấy khai sinh có để tên bạn trai tôi là cha của bé.

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách có quyền được nuôi con và yêu cầu bạn trai quý khách cấp dưỡng cho con như một nghĩa vụ của cha đối với con.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 và Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vì quý khách và bạn trai quý khách không đăng ký kết hôn nên giữa hai người không phát sinh quan hệ vợ chồng, việc giải quyết nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền nuôi con tuân theo các quy định của Luật này. Cụ thể:

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”

Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.”

Cụ thể, dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, trong Giấy khai sinh của con quý khách có tên của bạn trai quý khách, điều này có nghĩa là quan hệ cha, con giữa bạn trai quý khách và con quý khách được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Theo đó, vì con quý khách đã 10 tuổi nên quý khách và bạn trai quý khách có thể thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ giải quyết dựa trên quyền lợi về mọi mặt cũng như nguyện vọng muốn sống với cha hay mẹ của con quý khách, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Như vậy, từ những quy định và phân tích nêu trên, nếu quý khách có đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và con của quý khách có nguyện vọng sống với quý khách thì quý khách hoàn toàn có quyền nuôi con trong trường hợp này. Bạn trai quý khách phải tôn trọng quyền của con được sống chung với mẹ và có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho con, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, đó là“Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.